Literatura na webu
Katalog článků o literatuře publikovaných na internetu. Komentáře. Literární texty.

Literární dění: knihy, spisovatelé, ocenění, literatura

17. 11. 2019

Pečlivé čtení knihy může přinést mnoho konkrétních podnětů k přemýšlení o různém vnímání událostí jednotlivými aktéry, o nesamozřejmosti, s jakou se „lámou dějiny“, i o tom, jak vzniká mýtus zásadního dne dějin.
iLiteratura.cz
http://www.iliteratura.cz/Clanek/42307/palan-ales-ed-a-kol-ten-den-17-listopad-1989

16. 11. 2019

Trikolora se pokouší přiblížit současným školákům sametovou revoluci a využívá k tomu příběh jejich tehdejších vrstevníků. Vizuálně působivé dílo bohužel postrádá napětí, nebo alespoň výraznější zápletku.
iLiteratura.cz
http://www.iliteratura.cz/Clanek/42305/sinkovsky-martin-ticho762-trikolora

15. 11. 2019

Klišé praví, že Rio de Janeiro je město do bronzova opálených mulatek v bikinách, karnevalu, slumů na kopcích, svalnatých černochů, věčně mladých těl. Taky je to město starých psů. Jsou všude.
iLiteratura.cz
http://www.iliteratura.cz/Clanek/42303/pilatova-marketa-mesto-starych-psu
Světla i stíny Ameriky pohledem matky ze středu Evropy. Zpráva o ženě, která přišla do jiného prostředí a postupně se učí oceňovat jeho hodnoty, ale v něčem si i více vážit sama sebe.
iLiteratura.cz
http://www.iliteratura.cz/Clanek/42299/ciglerova-jana-americky-denik
Novinka norského spisovatele Josteina Gaardera ničím nepřekvapí, ale můžeme si díky ní uprostřed uspěchanosti dnešních dnů uvědomit, že život je dar a že ho nemáme napořád.
iLiteratura.cz
http://www.iliteratura.cz/Clanek/42301/gaarder-jostein-tak-akorat

14. 11. 2019

Pohádkové podobenství ze země obrů o tom, jak i ten nejmenší dovede přechytračit velkého. Humorné moderní ilustrace vtiskly bezmála půlstoletí starému příběhu z pera švýcarského klasika dětské literatury novou tvář.
iLiteratura.cz
http://www.iliteratura.cz/Clanek/42295/bolliger-max-slavnost-obru
Výročí pádu komunismu v Evropě si připomínají všechny dotčené země. V Německu tak činí animovaným filmem, který pohledem starší školačky zachycuje podzim roku 1989 v tehdy východoněmeckém Lipsku.
iLiteratura.cz
http://www.iliteratura.cz/Clanek/42297/kukula-ralf-bruhn-matthias-fany-a-pes

13. 11. 2019

Život ve 14 kapitolách na 84 nesvázaných listech – forma této netradičně pojaté prozaické sbírky podtrhuje opakující se motivy nespoutanosti, moří a ostrovů. Odráží ale také hravost, se kterou Magdaléna Zemanová zve čtenáře do života svého alter ega. I když by se to mohlo na první pohled zdát, svěží debut není pouhé volání po svobodě, zprostředkovává také poznání, jakou bolest může ona vytoužená volnost přinést.
iLiteratura.cz
http://www.iliteratura.cz/Clanek/42289/zemanova-magdalena-bez-tize
Ve své literární, vědecké, výtvarné i hudební tvorbě se všestranná nizozemská umělkyně a filozofka Eva Meijer zaměřuje na nerovnosti v současném vztahu člověka k ostatním živočišným druhům na naší planetě. Vedle obecnějších témat, jako jsou různé způsoby dorozumívání, zpracovává například i své osobní zkušenosti s depresí.
iLiteratura.cz
http://www.iliteratura.cz/Clanek/42291/meijer-eva
Inteligenci, spolupráci, či dokonce sebevyjádření. Především to nachází autorka v knize o zvířecí komunikaci, kterou zasazuje do širších filozofických kontextů. A zvířecí schopnosti si umělecky i trochu dotváří.
iLiteratura.cz
http://www.iliteratura.cz/Clanek/42293/meijer-eva-rec-zvirat